Academic Staff

As of March 1st, 2017.

Graduate School of Engineering Science

Graduate School of Engineering Science | Collaboration LaboratoriesTechnology | Graduate School of Information Science and Technology | Graduate School of Frontier Biosciences | Center for Quantum Science and Technology under Extreme Conditions | Research Center for Solar Energy Chemistry

Department of Materials Engineering Science

Division of Materials Physics

 Regular StaffTemporary Staff
Area of Electron Correlation Physics Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof. Visiting Academic Staff・Visiting Researcher
Satoshi FUJIMOTO
Akira SEKIYAMA
Yoshio KITAOKA
Takayuki KISU
Takeshi MIZUSIMA
Hidekazu MUKUDA
Atsushi TSURUTA
Yoshimi MITA
Hidenori FUJIWARA
Mitsuharu YASHIMA
CHRISTIAN HEILIGER
Yukinobu FUJIMOTO
BONELL FREDERIC NICOLAS
Yuu YOSHIOKA
Shotaro MORIMOTO
Keisuke FUJII
Masafumi SHIRAI
Masahito TSUJIKAWA
MOTOAKI BANBA
Area of Quantum Physics of Nanoscale Materials Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Nobuyuki IMOTO
Tsuyoshi KIMURA
Yoshishige SUZUKI
Yusuke WAKABAYASHI
Takashi YAMAMOTO
Shinji MIWA
Hiromasa HANZAWA
Rikizo IKUTA
Kenta KIMURA
Minori GOTO

Division of Chemistry

 Regular StaffTemporary Staff
Area of Synthetic Chemistry Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof. Visiting Academic Staff・Visiting Researcher
Takeshi NAOTA
Tatsuki KITAYAMA
Kazushi MASHIMA
Hayato TSURUGI
Shuuichi SUZUKI
Takafumi NISHIURA
Soichiro KAWAMORITA
Haruki NAGAE
Noboru SAYOU
Buschmann Dennis Alexander
Bernhard Birenheide
Tatsushi ADACHI
Soutarou SANO
Specially Appointed Prof. Specially Appointed Assis.Prof.
JUNK PETER COURTNEY MIFLEUR ALEXIS PIERRE JOFFRE
ANGA SRINIVAS
Area of Molecular Organization Chemistry Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Shigenori IWAI
Ken-ichi FUKUI
Akihito IMANISHI
Isao KURAOKA
Junpei YAMAMOTO
Ichirou TANABE
Assis.
Noriko WADA

Division of Chemical Engineering

 Regular StaffTemporary Staff
Area of Reaction Chemical Engineering Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof. Guest Prof.
Masayoshi NAKANO
Kouichirou JITSUKAWA
Norikazu NISHIYAMA
Tomoo MIZUGAKI
Yasutaka KITAGAWA
Yoshiaki UCHIDA
Ryouhei KISHI
Yuuichirou HIROTA
Zen MAENO
Kiyotomi KANEDA
Yasuteru SHIGETA
PANGILINAN CHRISTIAN DAVID
Area of Environment and Energy System Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Yasunori OKANO
Nobuyuki MATSUBAYASHI
KIM Kang
Takato MITSUDOME
Takeshi SUGAHARA
Youhei TAKAGI
Ryousuke ISHIZUKA
Assoc.Prof.
Takahiko BAN
Area of Bioprocess Engineering Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof. Visiting Academic Staff・Visiting Researcher
Masahito TAYA
Hiroshi UMAKOSHI
Shinji SAKAI
Yukihiro OKAMOTO Keishi SUGA
LIU YANG
MASAKI NAKAHATA
 

Division of Frontier Materials Science

 Regular StaffTemporary Staff
Area of Frontier Materials Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof. Guest.Prof. Guest.Assoc.Prof.
Yoshito TOBE
Hirokazu TADA
Keiji HIROSE
Koichi KUSAKABE
Ryo YAMADA
 
Tatsuhiko Ooto Seiji YUNOKI
Hisazumi AKAI
Masahiro IRIE
Masayoshi Seike
Hideki HAYASHIDA
Area of Dynamics of Nanoscale Materials Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof. Visiting Academis Staff.Visiting Researcher
Hiroshi MIYASAKA
Masaaki ASHIDA

Masaya NAGAI
Syoji ITO

Yousuke MINOWA
Masayasu MURAMATSU
Fuyuki ITO
Kazukuni TAHARA
Satoshi TAKEI
Yukihide ISHIBASHI
Takahiro KAJI
Eiichi MATSUBARA
Hiroshi MASUHARA
Masayoshi ICHIMIYA
Specially Appointed Assis.Prof.
Hikaru SOUTOME

Department of Mechanical Science and Bioengineering

Division of Nonlinear Mechanics

 Regular StaffTemporary Staff
Area of Mechanics of Fluids and Thermo-fluids Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof. Guest Prof.
Genta KAWAHARA
Susumu GOTOU
Takao YOSHINAGA Hideshi ISHIDA
Yosuke WATANABE
Masaki SHIMIZU
Kenichirou TAKEISHI
Kinya OGAWA
Area of Mechanics of Solid Materials Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Hidetoshi KOBAYASHI
Masahiko HIRAO
Keitaro HORIKAWA
Hirotsugu OGI
Nobutomo NAKAMURA
Kenichi TANIGAKI
Specially Appointed Assis.Prof.
Akira NAGAKUBO

Division of Mechanical Engineering

 Regular StaffTemporary Staff
Area of Propulsion Engineering Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof. Guest Prof.
Satoyuki KAWANO
Kazuyasu SUGIYAMA
Hironori HORIGUCHI
Kentaro DOI
Koichi YONEZAWA
Tetsurou TSUJI
Tomoaki WATAMURA
Yasuhiro MASUTANI
Atsushi NISHIKAWA
Area of Mechano-informatics Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof. Visiting Academic Staff・Visiting Researcher
Fumio MIYAZAKI
Shigenobu OGATA
Hajime KIMIZUKA
Hiroaki HIRAI
Mitsunori UMEMURA
Masato WAKEDA
XIA DONGBAO
Takayuki SUZUKI
Hideki MORI
DU JUNPING
Kazuhiro MATSUI
Tomoki HISHII

Division of Bioengineering

 Regular StaffTemporary Staff
Area of Biomechanical Engineering Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof. Guest Prof.
Masao TANAKA
Shigeo WADA
You KOBAYASHI Tomohiro OTANI Kazuo NAKAZAWA
Takeshi MATSUMOTO
Kouichi YOSHIDA
Takeshi YASUI
Tsutomu ARAKI
Kzuto MASAMOTO
Takanori KIHARA
Specially Appointed Prof. Specially Appointed Assoc.Prof. Assoc.Prof.
VAN HIRTUM ANNE-MARIE Satoshi II Kenichirou KOSHIYAMA
Area of Biophysical Engineering Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof. Visiting Academic Staff・Visiting Researcher
Taishin NOMURA
Jun MIYAKE
Ken KIYONO Yasunori SUZUKI
Hirohiko NIIOKA
Seiichi TAGAWA
Masanori SHIMONO
HIroshi MIYAZAKI
SAPUTRA GABRIEL
XIAO LUOSHA
Yukihisa NAMIKI
Shuko YOKOYAMA
Mamoru HASHIMOTO
Takeo MINAMIGAWA
Masao MIYAKE
Area of Biomedical and Biophysical Measurements Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Osamu OSHIRO
Shinji DEGUCHI
Yoshihiro KURODA Shuichiro FUKUSHIMA
Shunsuke YOSHIMOTO

Department of Systems Innovation

Division of Advanced Electronics and Optical Science

 Regular StaffTemporary Staff
Area of Solid State Electronics Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof. Guest Prof.

Hiroaki OKAMOTO
Akira SAKAI
Kohei HAMAYA
Yoshiaki NAKAMURA

Kiminori HATTORI
Takeshi KANASHIMA
Yasushi SOBAJIMA
Shoutaro TAKEUCHI
Shinya YAMADA
Kentaro WATANABE
Akihisa MATSUDA
Area of Advanced Quantum Devices and Electronics Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof. Visiting Academic Staff・Visiting Researcher
Masahiro KITAGAWA Hideo AKABA Akinori KAGAWA
Yuuji MIYATO
Makoto NEGORO
Naoki ICHIJIOU
 
Area of Optical Electronics Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Tadao NAGATSUMA
Atsushi SANADA
Hiroshi MURATA
Masayuki FUJITA
Kenji TOYODA
Hidehisa SHIOMI
Shintaro HISATAKE
Assoc.Prof. Specially Appointed Assis.Prof.
Utako TANAKA Toshiyuki INOUE
DIEBOLD SEBASTIAN

Division of Systems Science and Applied Informatics

 Regular StaffTemporary Staff
Area of System Theory Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof. Guest Prof.
Youji IIGUNI
Koh HOSODA
Arata KAWAMURA
Masahiro SHIMIZU
Hiromi YOSHIDA
Syuhei IKEMOTO
Yoshio MATSUMOTO
Tamio TANIKAWA
Tomohito TAKUBO
Takayuki KANDA
Area of Intelligent Systems Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof. Guset Assoc.Prof.
Tatsuo ARAI
Kosuke SATO
Hiroshi ISHIGURO
Kensuke HARADA
Yasushi MAE
Yoshinori HIJIKATA
Yuichiro YOSHIKAWA
Daisuke IWAI
Nobuchika SAKATA
Yoshihiro NAKATA
Masaru KOJIMA
RAMIREZ IXCHEL
Takashi MINATO
Takahiro MIYASHITA
Masashi KASAKI
Masahiko IGASHIRA
Yutaka NAKAMURA
VURAL SADI
Shyuichi NISHIO
Tomoyuki YAMAMOTO
Kenichi OOHARA
Masahiro SHIOMI
DYLAN FAIRCHILD GLAS
Carlos Toshinori Ishi
Specially Appointed Assoc.Prof. Specially Appointed Assis.Prof.
Hideyuki TAKAHASHI Tora KOYAMA
Takamasa IIO
Kazuaki TANAKA
Visiting Academic Staff・Visiting Researcher
Hiroki MORI
Kojiro MATSUSHITA
Tetsushi IKEDA
EYSSEL FRIEDRIKE ANNE
FU KIN CHUNG
PENALOZA SANCHEZ CHRISTIAN ISAAC
Hiroko KAMIDE
Takenobu RIKIISHI
Toshiaki NISHIO
Cho SOKU

Division of Mathematical Science

 Regular StaffTemporary Staff
Area of Mathematical Modelling Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.  Visiting Academic Staff・Visiting Researcher
Takashi SUZUKI
Takayuki KOBAYASHI
Michinori ISHIWATA
Satoshi MASAKI
Hajime KOBA Yoshiaki ADACHI
Ryo TAKAHASHI
Norihide NAKANO
Tomoko NAGAI
Specially Appointed Assis.Prof.
DHISA MINERVA
Area of Statistical Science Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Yutaka KANO
Hidetoshi SHIMODAIRA
Etsuo HAMADA
Fuyuhiko TANAKA
Shigeto TAJIMA
Kei HIROSE
Shinpei IMORI

Division of Mathematical Science for Social Systems

 Regular StaffTemporary Staff
Area of Mathematical and Statistical Finance Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof. Guest Prof.
Masayuki UCHIDA
Jun SEKINE
Masaaki FUKASAWA
Hidehiro KAISE Yoshikazu TERADA
Nobuaki NAGANUMA
REBECCA WESTPHAL
POIGNARD Benjamin Michel, Claude
Assoc.Prof.
Kengo KAMATANI
Area of Theoretical Systems Science Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof. Visiting Academic Staff・Visiting Researcher
Toshimitsu USHIO
Masahiro INUIGUCHI
Tatsushi NISHI Takuya ADUMI
Hirosato SEKI
SARIDDICHAINUNTA PUCHITT
 Assoc.Prof. Assis.Prof.
Takafumi KANAZAWA PRUEKPRASERI SAINEE

Collaboration Laboratories

Department of Materials Engineering Science

Innovative Quantum Functions Guest Prof. Guset Assoc.Prof.
Takao KOTANI
Iwao HOUSAKO
Hirotaka TERAI,Shukichi TANAKA
Hiroaki KOJIMA,Kiyoshi TAMAKI
Visiting Academic Staff・Visiting Researcher

 

Human Development and Environment Guest Prof. Guset Assoc.Prof.
Kohji OOTA
Kenji KAMATA
 

Department of Mechanical Science and Bioengineering

Design Bionics Guest Prof. Guset Assoc.Prof.
Yasuhide NAKAYAMA Tomonori TSUKIYA

Department of Systems Innovation

Advanced Sensor Electronics Guset Assoc.Prof.
Kazuhiro HAYASAKA

Center for Quantum Science and Technology under Extreme Conditions

Super-high-pressure research section Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Katsuya SHIMIZU Tomoko KAGAYAMA  
Assoc.Prof. Specially Appointed Assis.Prof.
Masafumi SAKATA Takahiro ISHIKAWA
Mari EINAGA
Point electronics research section Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Masayuki ABE Fujio WAKAYA Satoshi ABO
Hayato YAMASHITA

Center for Promotion of Advanced Interdisciplinary Research

AIST cooperation section Specially Appointed Assis.Prof. Guest Prof.
PHAM SONG TOAN
Shumpei NOBUSUE
Koichi YOSHIDA,Iwao HOSAKO
Tetsuya ISHIKAWA,Kenji TAMASAKU
Toyohiko KINOSHITA
NICT cooperation section Guset Assoc.Prof.
Kenichi KATO,Hideyoshi TANAKA
SPring-8 cooperation section

Center for Spintronics Research Network (CSRN)

  Prof. Assis.Prof. Guest Prof.
Hiroshi YOSHIDA     Akira MASAGO     Tatsuki ODA,Teruo ONO
Norikazu MIZUOCHI,Masashi SHIRAISHI
Hiroyoshi ITOU,Hiroshi KOUNO
Takashi KIMURA,Shinji KURODA
Naotaka UCHITOMI,Hiromi YUASA
Takao KOTANI,Hisazumi AKAI
Noriaki HAMADA,Hiroshi NAKANISHI
Guset Assoc.Prof.

Kohji NAKAMURA,Yoshio MIURA
Tomoyasu TANIYAMA,Ikutaro HAMADA
Tomoya ONO

Visiting Academic Staff・Visiting Researche
Masayuki TOYOTA,Shuta HONDA

Graduate School of Information Science and Technology

Graduate School of Engineering Science | Collaboration LaboratoriesTechnology | Graduate School of Information Science and Technology | Graduate School of Frontier Biosciences | Center for Quantum Science and Technology under Extreme Conditions | Research Center for Solar Energy Chemistry

Department of Computer Science

Algorithm Engineering Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Toshimitsu MASUZAWA Hirotsugu KAKUGAWA  
Software Design Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Shinji KUSUMOTO Yoshiki HIGO Shinsuke MATSUMOTO 
Software Engineering Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Katsuro INOUE Makoto MATSUSHITA Takashi ISHIO
Supercomputing Engineering Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Kenichi HAGIHARA Fumihiko INO Masao OKITA

Department of Information Systems Engineering

Integrated System Design Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Masanori HASHIMOTO Yoshinori TAKEUCHI
Dependability Engineering Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Tatsuhiro TSUCHIYA Hiroyuki NAKAGAWA   Hideharu KOJIMA

Department of Information Networking

Advanced Network Architecture Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Masayuki MURATA Shinichi ARAKAWA Yuichi OHSITA
Information Sharing Platform Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Toru HASEGAWA   Yuki KOIZUMI
Mobile Computing Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Teruo HIGASHINO Hirozumi YAMAGUCHI Akira UCHIYAMA

Department of Multimedia Engineering

Information Security Engineering Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Toru FUJIWARA Yasunori ISHIHARA Naoto YANAI

Department of Bioinformatic Engineering

Genome Information Engineering Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Hideo MATSUDA Yoichi TAKENAKA Shigeto SENOO
Bio-System Analysis Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
Naoki WAKAMIYA Jun-nosuke TERAMAE Masafumi HASHIMOTO

Research Center for Solar Energy Chemistry

Graduate School of Engineering Science | Collaboration LaboratoriesTechnology | Graduate School of Information Science and Technology | Graduate School of Frontier Biosciences | Center for Quantum Science and Technology under Extreme Conditions | Research Center for Solar Energy Chemistry

Field of Solar Energy Conversion Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
 Syuji NAKANISHI    Kazuhide KAMIYA
Field of Environmental Photochemica Engineering Prof. Assoc.Prof. Assis.Prof.
 Takayuki HIRAI  Yasuhiro SHIRAISHI  
◎About this site
Go back to page top